poniedziałek 19.09.2022
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 26 września 2022 roku, o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia, odbędzie się LII sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA LII SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

LII sesja Rady Miasta Jarosławia  została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2022 r.

IV Podjęcie uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia petycji,

2. w sprawie rozpatrzenia petycji,

3. w sprawie rozpatrzenia petycji,

4. w sprawie rozpatrzenia petycji,

5. w sprawie rozpatrzenia petycji,

6. w sprawie rozpatrzenia petycji,

7. w sprawie rozpatrzenia petycji,

8. w sprawie rozpatrzenia petycji,

9. w sprawie rozpatrzenia petycji,

10. w sprawie rozpatrzenia petycji,

11. w sprawie rozpatrzenia petycji,

12. w sprawie rozpatrzenia petycji,

13. w sprawie rozpatrzenia petycji,

14. w sprawie rozpatrzenia petycji,

15. w sprawie rozpatrzenia petycji,

16. w sprawie rozpatrzenia petycji,

17. w sprawie rozpatrzenia petycji,

18. w sprawie rozpatrzenia petycji,

19. w sprawie rozpatrzenia petycji,

20. w sprawie rozpatrzenia petycji,

21. w sprawie rozpatrzenia petycji,

22. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

23. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

24. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

25. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcie rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,

26. w sprawie przyjęci darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

27. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,

28. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025”,

29. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

30. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

31. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczających poza rok budżetowy 2022,

32. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

33. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

34. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok.

V Omówienie działalności miejskich jednostek organizacyjnych:

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksnadra Fredry w Jarosławiu,

2. Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

3. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,

4. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje internetowe.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...