wtorek 21.02.2023

24 lutego 2023 r. rozpoczynamy nabór do publicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

Każdy rodzic/opiekun prawny, który chce zapisać swoje dziecko od września 2023 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznego żłobka, musi wziąć udział w rekrutacji elektronicznej.

 

REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Strona naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobków i oddziałów żłobkowych: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/News

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

24.02.2023 r. od godz. 9.00 do 20.03.2023 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców

do 20.03.2023 r. godz. 15.00 - należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

24.03.2023 r. od godz. 9.00 publikacja wyników rekrutacji - lista kandydatów zakwalifikowanych

24.03.2023 r. od godz. 9.00 do 31.03.2023 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

05.04.2023 r. godz. 9.00 publikacja ostatecznych wyników  - lista kandydatów przyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

07.04.2023 r. od 9.00 do 24.04.2023 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego -wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców

do 24.04.2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

04.05.2023 r. od godz. 9.00 publikacja wyników - lista dzieci zakwalifikowanych

04.05.2023 r. od godz. 9.00 do 11.05.2023 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

12.05.2023 r. godz. 9.00 - ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej

Ważne!

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzą edukację w oddziałach przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich (tzw. zerówki). Dodatkowo w szkołach podstawowych nr 7 i 9 przyjmowane będą również dzieci młodsze.

Rekrutacja na wolne miejsca w żłobkach/oddziałach żłobkowych dla dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech prowadzona jest we wszystkich placówkach żłobkowych

Dodatkowo Miejski Żłobek Radosny Zakątek prowadzi rekrutacje dla dzieci poniżej jednego roku życia (urodzonych 1 września 2022 r. lub później). W takim przypadku rodzice dzieci młodszych pobierają z zakładki "do pobrania" druk wniosku, drukują, uzupełniony dostarczają do placówki żłobkowej.

Rodzice dzieci, których placówką pierwszego wyboru jest Miejski Żłobek Radosny Zakątek uzupełnione dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczają do placówki przy ulicy Kraszewskiego 1 (również w przypadku rekrutacji do placówki przy ulicy Skarbowskiego 10).

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Strona naboru do klas pierwszych szkół podstawowych: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/News

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

24.02.2023 r. od godz. 9.00 do 20.03.2023 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzenie do systemu wniosków/zgłoszeń przez rodziców

do 20.03.2023 r. godz. 15.00 - należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

24.03.2023 r. od godz. 9.00 publikacja wyników rekrutacji - lista kandydatów zakwalifikowanych

24.03.2023 r. od godz. 9.00 do 31.03.2023 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

05.04.2023 r. godz. 9.00 publikacja ostatecznych wyników  - lista kandydatów przyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

07.04.2023 r. od 9.00 do 24.04.2023 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego - wprowadzenie do systemu wniosków/zgłoszeń przez rodziców

do 24.04.2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

04.05.2023 r. od godz. 9.00 publikacja wyników - lista dzieci zakwalifikowanych

04.05.2023 r. od godz. 9.00 do 11.05.2023 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

12.05.2023 r. godz. 9.00 - ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej

Ważne!

Do klas pierwszych przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...