Nieodpłatna pomoc prawna - materiały edykacyjne

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Nieodpłatna pomoc prawna - materiały edykacyjne

Fragment ulotki System Nieodpłatnej Pomocy

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat jarosławski w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie prowadzimy także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego też zwrócili  się z prośbą o umieszczenie darmowych materiałów edukacyjnych nastronie internetowej, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.