Jarosławska Rada Seniorów bez wymaganej liczby kandydatów

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Jarosławska Rada Seniorów bez wymaganej liczby kandydatów

Informacja Burmistrza Miasta Jarosławia na temat braku wymaganej liczby kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów.

Jarosławska Rada Seniorów - grafika

Zarządzeniem Nr 412/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia Kalendarza Wyborczego, powołania Komisji Wyborczej, ustalenia Regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów – ogłoszony został nabór kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów.

Nabór na członków Jarosławskiej  Rady Seniorów prowadzony był w dniach od 13 grudnia 2021 do 28 grudnia 2021 r. W tym terminie wpłynęła 1 kandydatura.

W związku z powyższym termin naboru zgodnie ze statutem Jarosławskiej Rady Seniorów (Uchwała nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 r.) został przedłużony do dnia 24 lutego 2022 r.  - Zarządzenie Nr 466/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2021 r. W przedłużonym okresie wpłynęły 3 dodatkowe kandydatury.

Z powodu braku zainteresowania kandydowaniem na członka Jarosławskiej Rady Seniorów Burmistrz Miasta  Jarosławia kolejnymi Zarządzeniami:

- Nr 72/2022  z dnia 4 marca 2022 r.
- Nr 226/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
- Nr 410/2022 z dnia 21 września 2022 r.
- Nr 375/2023 z dnia 13 września 2023 r.

wydłużał termin naboru do Jarosławskiej Rady Seniorów.

W związku z tym, że  trakcie całego naboru obejmującego  okres  od 13 grudnia 2021 r. do 16 maja 2024 r. wpłynęło łącznie 5 kandydatur spełniających wymogi prawne dla kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026 nie ma możliwości powołania Jarosławskiej Rady Seniorów z powodu braku wymaganej liczby kandydatów.  Zapis §7 ust. 7 Uchwały Nr 592/LIV/2027 Rady Miasta Jarosławia  w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu mówi „W przypadku braku pełnej liczby kandydatów, liczbowy skład Rady Seniorów może być mniejszy niż wskazany w § 6 ust.1, jednak nie może liczyć mniej niż 10 członków”.