Konsultacje społeczne dotyczące granic i statutów dzielnic Miasta Jarosławia

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

Konsultacje społeczne dotyczące granic i statutów dzielnic Miasta Jarosławia

Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących granic i statutów dzielnic Miasta Jarosławia.

Szanowni Państwo,

Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie zmian dotyczących granic i statutów dzielnic Miasta Jarosławia, określonych w przedstawionych projektach uchwał. Niniejsze projekty regulują przebieg granic jednostek pomocniczych miasta Jarosławia, jakimi są dzielnice. Mają na celu dostosowanie granic do ich stanu faktycznego z uwzględnieniem nowo powstałych ulic w mieście.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Jarosławia dotyczą:

 1. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia dzielnic na terenie miasta Jarosławia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
 2. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr 1, który to projekt stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
 3. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr 2, który to projekt stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
 4. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr 3, który to projekt stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
 5. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr 4, który to projekt stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia,
 6. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr 5, który to projekt stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia,
 7. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr 6, który to projekt stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia,
 8. projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr 7, który to projekt stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 1 kwietnia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku na podstawie Zarządzenia nr 90/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Jarosławia konsultacji społecznych dotyczących granic i statutów dzielnic Miasta Jarosławia.

Konsultacje przeprowadzone są z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w wersji papierowej i elektronicznej.

Formularz konsultacyjny w wersji elektronicznej, do konsultacji przez Internet, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia www.bip.miastojaroslaw.pl .

Link do formularza w wersji online

Formularz w wersji papierowej można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pokój nr 2 albo wydrukować z pliku zamieszczonego poniżej lub w zakładce „konsultacje społeczne” na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia www.bip.miastojaroslaw.pl .

Wypełniony formularz konsultacyjny w wersji papierowej należy:

 • złożyć do urny w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia,  Rynek 1, pokój nr 2
 • lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
 • lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.

WYNIKI KUNSULTACJI SPOŁECZNYCH DOSTĘPNE SĄ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA