Marian Kwietniowski nowym Sekretarzem Miasta

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Marian Kwietniowski nowym Sekretarzem Miasta

Marian Kwietniowski w drodze awansu wewnętrznego z dniem 10 czerwca pełni funkcję sekretarza miasta. Zastąpił na tym stanowisku Magdalenę Kapustę. 

Sekretarz Miasta Marian Kwietniowski Autor: I. Międlar

Burmistrz Marcin Nazarewicz powierzył stanowisko sekretarza miasta długoletniemu pracownikowi Urzędu Miasta Jarosławia Marianowi Kwietniowskiemu. 
Marian Kwietniowski ukończył magisterskie studia na kierunku administracja w zakresie administracja publiczna Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. Od  czerwca 1997 roku nieprzerwanie pracuje w Urzędzie Miasta Jarosławia na stanowiskach: podinspektor, inspektor wydziału ogólno - organizacyjnego oraz ogólno - administracyjnego. W latach  2015 - 2020 pełnił funkcję dyrektora kancelarii burmistrza miasta. Od października 2020 r. pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności.  

Bogate doświadczenie administracyjne z pewnością wykorzysta na stanowisku dyrektora administracyjnego. Gratulujemy awansu, życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków i powierzanych zadań, dobrej współpracy z kolegami w pracy i życzliwości. 
Dotychczasowa sekretarz miasta, Magdalena Kapusta, pełniła tę funkcje od sierpnia 2021 roku.