Nabór uzupełniający do projektu "Radosny Zakątek"

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Nabór uzupełniający do projektu "Radosny Zakątek"

Nabór będzie prowadzony od 13 czerwca 2022 roku do 26 czerwca 2022 roku. Dotyczy rodziców, którzy chcą podjąć lub kontynuować pracę i w związku z tym potrzebna jest im pomoc w opiece nad małymi dziećmi.

Projekt „Radosny Zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci” dotyczy rodziców, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

  • są mieszkańcami miasta Jarosławia,
  • chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) o statusie:

- osób bezrobotnych lub biernych zawodowo,

- osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

 Planowany okres rozpoczęcia udziału w projekcie: wrzesień 2022. UWAGA: Badanie statusu kandydata (tj. spełnianie warunków udziału) będzie się odbywało zarówno podczas rekrutacji, jak i w momencie faktycznego przystępowania do udziału w projekcie.

Jak złożyć dokumenty?

 

  • osobiście - w  Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław poprzez złożenie dokumentów w kancelarii ogólnej (parter) lub wrzucenie do skrzynki podawczej (na drzwiach wejściowych ratusza). Opis na kopercie: „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci Wydział Oświaty”.
  • pocztą tradycyjną - na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie: „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci Wydział Oświaty”. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Jarosławia.
  • pocztą elektroniczną - poprzez wysłanie skanów dokumentów na adres e-mail: ilona.szczepanska@um.jaroslaw.pl  

 

Formularze do pobrania znajdują się poniżej. Wymagany jest wyraźny wydruk dokumentów w kolorze!

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji w Wydziale Oświaty - tel. 16 624 87 48.

 

Projekt pn. „Radosny Zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.