czwartek 22.09.2022
Wybory do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026
Wybory do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.

Zgodnie z uchwałą nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 roku w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.

Warunkiem zgłoszenia kandydatki/kandydata przez uprawnione podmioty bądź mieszkańców, jest spełnienie przez niego wymogu, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 roku w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów (ukończenie przez kandydatkę/kandydata wieku 60 lat najpóźniej w dniu wyborów, zamieszkiwanie w Jarosławiu, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie) – jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z oświadczeniem kandydatki/kandydata o zgodzie na kandydowanie, do kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia – Rynek 1, pokój nr 2.

Druki formularzy: zgłoszeniowego, zawierającego wykaz mieszkańców popierających kandydata oraz oświadczenie kandydata – stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do Zarządzenia nr 412/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2021 roku.

Powyższe druki, w tym również Zarządzenie nr 412/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia, kalendarz wyborczy, Zarządzenie nr 466/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia Regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 4 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, Zarządzenie nr 226/2022 Burmistrza Miasta Jaroslawia z dnia 7 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, Zarządzenie nr 410/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorówna kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów są dostępne w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęu Miasta Jarosławia w zakładce "Jarosławska Rada Seniorów-wybory na kadencję 2022-2026" oraz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia – ul. Rynek 1, pokój nr 2.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem powinien być kompletny, tj. zawierać uzupełnione wszystkie rubryki.

Zgodnie ze zmienionym kalendarzem wyborczym, nabór kandydatów rozpoczął się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 7.30 i upływa z dniem 9 marca 2023 roku o godz. 15.30.

Pełna lista kandydatur zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.miastojaroslaw.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

Termin wyborów (po zmianie zgodnie z Zarządzeniem nr 410/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2022 roku) wyznacza się na dzień 16 marca 2023 r. w godz. 7.30 – 15.30.

Na siedzibę lokalu wyborczego wyznacza się pomieszczenie Urzędu Miasta Jarosławia – Rynek 1, pokój nr 1 (parter).

 

KALENDARZ WYBORCZY DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO JAROSŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW NA KADENCJĘ 2022-2026

DATA WYKONANIA CZYNNOŚCI TREŚĆ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
Dnia 24 listopada 2021 r. Wydanie zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzoru druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.
Do dnia 2 grudnia 2021 r Zwołanie pierwszego posiedzenia komisji wyborczej.
Dnia 13 grudnia 2021 r. od godz. 7.30 Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.
Dnia 9 marca 2023 r. do godz. 15.30* Zakończenie zgłaszania kandydatur do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.
Dnia 13 marca 2023 r.* Ogłoszenie listy kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026 na stronie www.miastojaroslaw.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.
Dnia 16 marca 2023 r. w godzinach 7.30-15.30* Przeprowadzenie wyborów.
Do dnia 21 marca 2023 r.* Ogłoszenie wyników wyborów na stronie www.miastojaroslaw.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.
SIEDZIBA LOKALU WYBORCZEGO Urząd Miasta Jarosławia – Rynek 1, pokój nr 1 (parter)

 *terminy w kalendarzu wyborczym zmienione zgodnie z Zarządzeniem nr 410/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów

Listy kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026 znajdują się w załącznikach. 

Załączniki

  • Pobierz Zarządzenie_nr_466_Burmistrza_Miasta_Jarosławia_30_grudnia_2021.pdf
  • Pobierz Zarządzenie_nr_412_Burmistrza_Miasta_Jarosławia_24_listopada_2021.pdf
  • Pobierz Lista kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów 2022-2026.pdf
  • Pobierz lista_kandydatów.pdf
  • Pobierz Zarządzenie_nr_72_Burmistrza_Miasta_Jarosławia_z_dnia_4_marca_2022.pdf
  • Pobierz lista_kandydatów_do_Jarosławskiej_Rady_Seniorów_z_dnia_3_czerwca_2022.pdf
  • Pobierz Zarządzenie_226_2022_Burmistrza_Miasta_Jarosławia_w_sprawie_wyborów_do_Jarosławskiej_Rady_Seniorów_n
  • Pobierz Lista kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów z dnia 19 września 2022 roku.pdf
  • Pobierz Zarządzenie_410_2022_Burmistrza_Miasta_Jarosławia_z_dnia_21_września_2022_w_sprawie_wyborów_Jarosław
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...