Wybory do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026-zmiany w kalendarzu wyborczym

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Wybory do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026-zmiany w kalendarzu wyborczym

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.

W związku ze zmianą Zarządzenia nr 412/2021 roku Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia Regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, poniżej przedstawiamy zmiany związane z wyborami do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie naboru kandydatów na członków do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026 (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 375/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 września 2023 roku)

Zgodnie z uchwałą nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 roku w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu - Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.

Warunkiem zgłoszenia kandydatki/kandydata przez uprawnione podmioty bądź mieszkańców, jest spełnienie przez nich wymogów, o których mowa w §6 ust. 1 uchwały nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 roku w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów (ukończenie przez kandydatkę/kandydata wieku 60 lat najpóźniej w dniu wyborów, zamieszkiwanie w Jarosławiu, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z oświadczeniem kandydatki/kandydata o zgodzie na kandydowanie do kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, pokój numer 2.

Druki formularzy: zgłoszeniowego, zawierającego wykaz mieszkańców popierających kandydatkę/kandydata oraz oświadczenie kandydatki/kandydata – stanowią załączniki nr 4 i 5 do Zarządzenia nr 412/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2021 roku.

Powyższe druki będą dostępne w formie elektronicznej na stronie   www.miastojaroslaw.pl  w zakładce „Wybory do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia (www.bip.miastojaroslaw.pl) oraz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, pokój numer 2.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem powinien być kompletny, tj. zawierać uzupełnione wszystkie rubryki.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, nabór kandydatów rozpoczął się 13 grudnia 2021 roku o godz. 7.30 i upływa z dniem 16 maja 2024 roku o godz.15.30.

Pełna lista kandydatur zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.miastojaroslaw.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia (www.bip.miastojaroslaw.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

Termin przeprowadzenia wyborów wyznacza się na dzień 23 maja 2024 roku w godz. 7.30-15.30.

Na siedzibę lokalu wyborczego wyznacza się pomieszczenie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, pokój numer 1.

 

Kalendarz wyborczy

dla przeprowadzenia wyborów do

Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026

 

dnia 24 listopada 2021 rok Wydanie zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzoru druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.
do dnia 2 grudnia 2021 roku Zwołanie pierwszego posiedzenia komisji wyborczej.
dnia 13 grudnia 2021 roku od godz. 7.30 Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.
*dnia 16 maja 2024 roku do godz. 15.30 Zakończenie zgłaszania kandydatur do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026.
*dnia 20 maja 2024 roku Ogłoszenie listy kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026 na stronie www.miastojaroslaw.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia (www.bip.miastojaroslaw.pl)   oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosław.
*dnia 23 maja 2024 roku od godz. 7.30 do godz. 15.30 Przeprowadzenie wyborów.
*do dnia 28 maja 2024 roku Ogłoszenie wyników wyborów na stronie www.miastojaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia (www.bip.miastojaroslaw.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

siedziba lokalu wyborczego

Urząd Miasta Jarosławia-ul. Rynek 1, pokój numer 1 (parter).

*terminy w kalendarzu wyborczym zmienione zgodnie z Zarządzeniem nr 375/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 września 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów