JBO 2023 - weryfikacja projektów

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

JBO 2023 - weryfikacja projektów

Projekty do JBO 2023 zostały w wydziałach merytorycznych Urzędu Miasta poddane weryfikacji.

Publikujemy wyniki oceny oraz informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 393/XXXI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław do 3 września 2022 roku można składać odwołania dotyczące projektów niedopuszczonych do głosowania. Rozpatrywanie odwołań dotyczących projektów niedopuszczonych do głosowania potrwa do 9 września, a do 10 września, zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz nastąpi rozpoczęcie głosowania.