środa 30.11.2022

28 listopada odbyła się LVII sesja Rady Miasta Jarosławia, w czasie której podjęto 19 uchwał, a jeden z projektów trafił do ponownego rozpatrzenia przez właściwą komisję.

Zanim rozpoczął się punkt porządku obrad dotyczący podjęcia poszczególnych uchwał, przybyłe na sesję przedstawicielki Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie wraz z prezes Zofią Michniewicz podziękowały za zaangażowanie jarosławskiej społeczności w tegoroczną jubileuszową 30. kwestę na rzecz ratowania zabytków jarosławskich cmentarzy, która jednocześnie wsparła ratowanie zabytków kultury polskiej na cmentarzu w Jaworowie. Za zaangażowanie i wieloletnią aktywną działalność na rzecz ratowania zabytków kultury polskiej podziękowali pani prezes burmistrz Waldemar Paluch, przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Szczepan Łąka oraz Tomasz Kulesza, przewodniczący Komitetu Społecznego na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy działającego przy Szkole Podstawowej nr 11. Korzystając z okazji Tomasz Kulesza podziękował również w imieniu Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci za zbiórkę pieniężną zorganizowaną na rzecz działalności fundacji.

W wyniku obrad radni zdecydowali m.in. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z czym wprowadzono również zmiany w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok. Wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20200 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, a także wprowadzono stosowne zmiany w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok. Zaciągnięte zostało też zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 214-2021. Przyjęto Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław. Kilka projektów uchwał dotyczyło gospodarki nieruchomościami, jeden z nich został skierowany do ponownego przepracowania przez właściwą komisję RMJ.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...