poniedziałek 13.03.2023

Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję naukowo-szkoleniową „Podkarpacki Lawendowy Tydzień – zbudujmy świadomość o padaczce”, która odbędzie się 20 marca 2023 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Komitet Naukowy i Organizacyjny zaprasza Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa pt. „Podkarpacki Lawendowy Tydzień – Zbudujmy Świadomość o Padaczce”, która odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli różnych środowisk naukowych, personelu medycznego, pracowników socjalnych, pedagogów oraz pacjentów i ich opiekunów, a także studentów i innych osób zainteresowanych tematem epilepsji. Tematy wystąpień będą dotyczyły m. in. najnowszych rozwiązań dotyczących leczenia padaczki oraz problemów osób dotkniętych tą chorobą. Natomiast część szkoleniowa Konferencji będzie poświęcona sposobom udzielania pierwszej pomocy podczas napadu padaczkowego.

Konferencja inauguruje tygodniową akcję w szkołach, szpitalach, poradniach specjalistycznych i POZ na terenie Podkarpacia mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat epilepsji oraz rozwiania powszechnych mitów związanych z tym zaburzeniem neurologicznym.

Program konferencji:

8.00 – 8.30 - Rejestracja uczestników

8.30 – 9.00 - Uroczyste otwarcie konferencji

Wystąpienia organizatorów:

8.30 – 9.00prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, dr n. med. Anna Kozak-Sykała, specjalista neurolog, Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku „Dlaczego Lawendowe? Dlaczego je obchodzimy? Dlaczego epileptyków powinniśmy wspierać?”

Wystąpienia zaproszonych gości:

09.00 – 09.30 - Koncert Zespołu Wokalno - Instrumentalnego Bella Voce pod kierunkiem Tadeusza Kałamarza

09.30 – 11.00 - SESJA PLENARNA

Moderatorzy: dr Anna Kozak-Sykała, dr Małgorzata Dziechciaż, dr Joanna Drozd

Wystąpienia:

09.30 – 10.00Jak leczyć padaczkę na Podkarpaciu - spojrzenie Konsultanta Wojewódzkiego

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik – Psujek- Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

10.00 – 10.30Padaczka – fakty i mity

dr hab. n. med. Magdalena Bosak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Neurologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Epileptologii On-line

10.30 – 11.00Kardiologiczne przyczyny omdleń

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, specjalista kardiolog Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Instytut Kardiologii, Klinika Chorób Serca i Naczyń, Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie (On-line)

Dyskusja

11.00 – 11.30 - Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 - SESJA REFERATOWA

Moderatorzy: dr Dariusz Bielecki, mgr Łukasz Wais, dr Dariusz Tracz

Wystąpienia:

11.30 – 11.50Humanistyczne spojrzenie na dzieje epilepsji – wybrane przykłady

mgr Maciej Wawrzczak Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

11.50 – 12.10Co powoduje napady padaczkowe?

dr n. med. Kinga Kozak, specjalista neurolog, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Oddział Neurologiczny i Udarowy

12.10 – 12.30Dieta ketogenna i inne niefarmakologiczne metody leczenia padaczki

lek. Kamil Pączek, specjalista neurolog, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Oddział Neurologiczny i Udarowy

Dyskusja

12.30 – 13.30 - Obiad

13.30 – 14.30 - SESJA SZKOLENIOWA

Moderatorzy: dr Robert Płaziak, dr Kinga Kozak, dr Barbara Stawarz

Wystąpienia:

13.30 – 13.50Stygmatyzacja osób chorych na padaczkę w opinii studentów

dr n. o zdr. Dorota Ozga, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ratownictwa Medycznego, Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym

dr n. med. Magdalena Kozimala, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (Instytut Ochrony Zdrowia)

13.50 – 14.10Aspekty prawne w padaczce

mec. Juliusz Krzyżanowski, adwokat, Stały Ekspert w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia , Zespół Life Sciences, Kancelaria Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy w Warszawie

14.10 – 14.30Pierwsza pomoc podczas napadu drgawek, mgr Łukasz Jarema, Naczelny Pielęgniarz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu Instytut Ochrony Zdrowia

Dyskusja

11.30 – 14.30 - SESJA POSTEROWA – (Aula Czerwona Biblioteki PWSTE)

Moderatorzy: dr Piotr Kudyba, mgr Krystyna Sereda, mgr Marta Chrobak  

14.30 – 15.00 - Podsumowanie Sesji Posterowej

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman,  JM Rektor PWSTE w Jarosławiu

Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurologii

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

w Rzeszowie

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

Członkowie:

dr hab. Magdalena Bosak, Uniwersytet   Jagielloński w Krakowie, Katedra Neurologii

prof. dr hab. Piotr Podolec, Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

dr Dariusz Bielecki, COM w Jarosławiu

dr Joanna Drozd, PWSTE w Jarosławiu, UM Lublin 

dr Małgorzata Dziechciaż, PWSTE w Jarosławiu

dr Kinga Kozak, SPZOZ w Przeworsku

dr Anna Kozak-Sykała, SPZOZ w Przeworsku 

dr Jarosław Noworól, PWSTE w Jarosławiu

dr Dorota Ozga, Uniwersytet Rzeszowski, PWSTE w Jarosławiu

dr Robert Płaziak, SPZOZ Przeworsk, Uczelnia Państwowa Jana Grodka w Sanoku

dr Barbara Stawarz, Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

dr Dariusz Tracz, Urząd Miasta Jarosławia, PWSTE w Jarosławiu

dr Marcin Warchoła, PWSTE w Jarosławiu 

 

Organizatorzy:

Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Jarosławia

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie Oddział Jarosław

Patronaty honorowe:

Wojewoda Podkarpacki

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Starosta Przemyski

Starosta Jarosławski

Starosta Łańcucki

Starosta Przeworski

Prezydent Miasta Przemyśla

Burmistrz Miasta Jarosławia

Burmistrz Miasta Przeworska

JM Rektor PWSTE w Jarosławiu

Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Okręgowa Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Patronaty Medialne:

TVP3 Rzeszów

Gazeta Jarosławska

Polskie Radio Rzeszów

Życie Podkarpackie

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...