poniedziałek 22.05.2023

Burmistrz Waldemar Paluch zawarł umowę z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Starostą Jarosławskim, Podkarpackim Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Esri Polska, dostawcą rozwiązań GIS.

22 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu (PWSTE) została zawarta umowa na prace badawcze, których efektem będzie opracowanie optymalnych metod zastosowania technologii GIS do podniesienia efektywności zarządzania w samorządzie terytorialnym. Działania te przeprowadzą studenci kierunku Geodezja i Kartografia PWSTE w Jarosławiu przy wsparciu pracowników naukowych uczelni, bazując na danych dostarczonych przez samorządy miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego, które uzyskają dostęp do rezultatów prac. Esri Polska, oddział światowego lidera oraz pioniera oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS), jako patron przedsięwzięcia, zapewni uczelni potrzebne licencje na oprogramowanie ArcGIS, a realizatorom projektu – wsparcie eksperckie ze strony pracowników firmy.

Potencjał map znany jest od dawna, jednak to w epoce cyfrowych technologii otwierają one przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości, dzięki temu, że pozwalają zwizualizować w czytelnej dla każdego formie wiele istotnych danych. Ponadto współczesne systemy mogą gromadzić informacje i aktualizować je na bieżąco, a także zestawiać ze sobą dowolnie wybrane przez użytkownika parametry, pozwalając na tworzenie różnorodnych analiz, które są niezwykle cenne przy podejmowaniu decyzji. Wszystko to zaś, dzięki systemom informatycznym, dzieje się dziś nie w ciągu tygodni czy dni, ale w czasie minut lub nawet sekund, co jest niezwykle istotne w szybko zmieniającym się świecie.

O znaczeniu technologii GIS w działaniach administracji lokalnej będą mogli wkrótce przekonać się pracownicy organów administracji i samorządowcy z Jarosławia oraz powiatu jarosławskiego. Dzięki zawartej umowie, w efekcie działań studentów PWSTE w Jarosławiu, otrzymają oni dostęp do ponad 100 warstw informacyjnych, prezentujących istotne lokalne dane i zagadnienia. Innymi słowy uzyskają oni interaktywny i aktualizowany na bieżąco cyfrowy atlas, na który złoży się ponad 100 różnych map.

W ten sposób stworzymy potężne narzędzie, które pozwoli jednostkom samorządu terytorialnego na przeprowadzanie rozległych i dogłębnych analiz, by jeszcze lepiej poznać i zrozumieć obszar, na którym działają i znaleźć optymalne rozwiązania dla lokalnych wyzwań – mówi prof. ucz. dr hab. inż. Janusz Dąbrowski z PWSTE w Jarosławiu, który z ramienia uczelni nadzorować będzie postępy pracy studentów. – Mam nadzieję, że dzięki tej pracy, do wykorzystania technologii cyfrowych bazujących na geolokalizacji przekonają się nie tylko lokalne, podkarpackie jednostki samorządu, ale w ślad za nimi pójdą też jednostki administracji wszystkich szczebli w kraju.

W realizacji tego celu pomóc może stworzenie Biura Analiz Przestrzennych. Projekt taki, jako efekt pomyślnej współpracy, został zawarty w podpisanej właśnie umowie. Biuro zatrudniałoby studentów kierunku Geodezja i Kartografia PWSTE w Jarosławiu i świadczyło usługi na rzecz JST, kontynuując podjęte właśnie zadania, które zakończone zostaną z końcem 2024 roku.

Jeśli zadania podjęte na jarosławskiej uczelni zostaną z sukcesem zrealizowane, a w dalszej perspektywie doczekają się kontynuacji w postaci prac Biura Analiz Przestrzennych, będzie to miało znaczący wpływ nie tylko na same jednostki administracji biorące udział w tym projekcie, ale przede wszystkim na lokalne społeczności: na sprawność ich komunikacji z urzędami i tempo załatwiania spraw, możliwości inwestycyjne, jakość ochrony zdrowia i szkolnictwa, bezpieczeństwo i wiele innych aspektów codziennego funkcjonowania – mówi Bogdan Zawiśliński, członek zarządu Esri Polska. – Dzięki przygotowanym rozwiązaniom samorządy będą mogły oprzeć swoje decyzje na bieżących, aktualnych danych oraz móc sprawdzić, jaki wpływ konkretna decyzja czy zdarzenie mają na szereg aspektów funkcjonowania na danym obszarze.

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...