wtorek 23.05.2023
Sala narad - miejsce obrad sesji Rady Miasta Jarosławia
Sala narad - miejsce obrad sesji Rady Miasta Jarosławia

Informujemy, iż w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się LXIII sesja Rady Miasta Jarosławia.

Sesja Rady Miasta Jarosławia, link do transmisji: transmisja z obrad sesji.

Proponowany porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
II.  Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2023 r.
IV.  Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w okolicy ul. Szarych Szeregów i Konfederackiej w Jarosławiu,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 5. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 7. w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału wynoszącego 50/100 oraz odpłatne nabycie udziału 50/100 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności sieci wodociągowej,
 11. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,
 12. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 13. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 14. w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zamianę nieruchomości,
 15. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 16. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 17. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 18. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 19. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia,
 20. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
 21. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia dzielnic na terenie miasta Jarosławia,
 22. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr I w Jarosławiu,
 23. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr II w Jarosławiu,
 24. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr III w Jarosławiu,
 25. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr IV w Jarosławiu,
 26. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr V w Jarosławiu,
 27. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr VI w Jarosławiu,
 28. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Dzielnicy nr VII w Jarosławiu.

V. Omówienie działalności spółek miejskich;

- Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 
- Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego;
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

VI. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 
VII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał RadyInformacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
VIII. Wolne wnioski i informacje. 
IX. Zakończenie obrad.

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...