czwartek 18.04.2024
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 22 kwietnia 2024 roku, o godz. 11.00 rozpocznie się LXXVII sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA LXXVII SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

 • LXXIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 stycznia 2024 r.
 • LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 lutego 2024 r.
 • LXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 marca 2024 r.

IV Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Modernizacja kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 i nr 10 w Jarosławiu - Moje Boisko ORLIK 2012" w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" Edycja 2014,
 2. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jaroslawiu na rok 2024,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok,
 11. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.

V Przegląd stanu mienia komunalnego, zasobów mieszkaniowych i lokalowych.

VI Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosław. Omówienie działalności MOPS:

a) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2023 rok,

b) sprawozdanie z realizacji Programu "Jarosławska Karta Seniora" za rok 2023,

c) sprawozdanie z realizacji Programu "Jarosławska Karta Dużej Rodziny" za rok 2023,

d) sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2023.

VII Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania.

VIII Gospodarka zielenią na terenie miasta i na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

IX Raport z wykonania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Jarosławia za rok 2023.

X Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

XI Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XII Wolne wnioski i informacje.

XIII Zakończenie obrad.

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje internetowe.

Barbara Brzezińska, Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...