czwartek 22.10.2020

Ponad 10,5 tysiąca mieszkańców Jarosławia zdecydowało, na jakie zadania w przyszłym roku zostanie przeznaczony milion złotych z budżetu obywatelskiego. Dzisiaj, 22 października br. zostały oficjalnie ogłoszone wyniki. Zwycięskimi jest 29 projektów. Gratulujemy!

Remont łazienek i wymiana witryn okiennych w SP 11, Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy nr 5, „Moja szatnia” – aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP 10, „Aktywny Jarosław" – zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz „Jestem Mistrzem” – organizacja dwóch imprez sportowych - to liderzy Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w swoich kategoriach z największą liczbą głosów.

Te, oraz pozostałych 24 pomysłów mieszkańców zostanie zrealizowanych w przyszłym roku. 

- W ostatnich latach Jarosławski Budżet Obywatelski przeszedł ogromną przemianę. Obecnie jest bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym do wprowadzania zmian w naszym mieście. Po raz kolejny udowodnili to jarosławianie w VII edycji zgłaszając 54 propozycje, z których 50 zostało dopuszczonych do głosowania. Bardzo duże zainteresowanie wykazali też przy wyborze inicjatyw do realizacji. Dziękuję wszystkim pomysłodawcom za propozycje zadań, olbrzymią pracę związaną z promowaniem swoich inicjatyw oraz zbieraniem głosów poparcia pod nimi. Podziękowania składam także ponad 10,5 tysiącom osób, które wzięły udział w głosowaniu. Dzięki tak licznemu zaangażowaniu wspólnie zmieniamy Jarosław! - mówi burmistrz Waldemar Paluch.

 

Łącznie w 7. edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 10 573 karty (10 290 ważnych), na których można było oddać maksymalnie dwa głosy.

W tym roku mieszkańcy oddali 18 757 głosów (17 211 ważnych).

WYNIKI GŁOSOWANIA na wszystkie projekty dostępne są poniżej w załączniku. Zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY VII edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok!

 

KATEGORIA A

KOD

TYTUŁ PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

KOSZT

LICZBA
GŁOSÓW
WAŻNYCH

A 04

Remont łazienek i wymiana witryn okiennych

Lokalizacja: SP nr 11

Opis: remont sanitariatów oraz wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły - segment B, I piętro

Magdalena Makowska

100 000

1313

A 01

LANGUAGE APPS – języki na miarę XXI wieku

Lokalizacja: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6

Opis: pracownie językowe dla SP nr 1,4 i 6, to niezastąpione rozwiązanie techniczne wspomagające naukę języków obcych w liczebnych klasach. Projekt stwarza możliwość swobodnego, głośnego treningu wymowy przez dialogi, udoskonala mowę i przełamuje naturalny opór do rozmów w obcym języku.

Olaf Pokrywka

100 000

1226

A 02

Remont boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon

Lokalizacja: ul. R. Traugutta 15

Opis: naprawa nawierzchni i sprzętu, koniecznych do wykonania dla poprawy bezpieczeństwa i estetyki obiektu oraz ułatwiających organizacje gier zespołowych.

Wojciech Popczyński

100 000

1019

 

KATEGORIA B

KOD

TYTUŁ PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

KOSZT

LICZBA
GŁOSÓW
WAŻNYCH

B 04

Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5

Lokalizacja: Plac Inwalidów Wojennych oraz obszar wzdłuż ul. Konfederackiej (od ul. Krakowskiej do ul. Kościuszki).
Opis: Zagospodarowanie terenu małą architekturą: inteligentna ławka solarna (2 szt.) wraz ze stojakiem na rowery, z możliwością ładowania telefonów oraz wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia powietrza; mała fontanna o zamkniętym cyklu wody; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Konfederackiej; ustawienie kilku donic; montaż kamer stacjonarnych.

Sebastian Kogut, Rafał Młynarski

100 000

437

B 02

Jarosławski Dron Antysmogowy


Opis: Zakup specjalistycznego drona z analizatorem spalin oraz szkolenie dla operatora. Dodatkowe działania edukacyjne i aktywizujące społeczność lokalną do współodpowiedzialności za stan środowiska. Wg danych WHO Jarosław znalazł się na 20 miejscu spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w całej Europie oraz jest najbardziej zanieczyszczonym miastem na Podkarpaciu.

Seweryn Możdżeń

100 000

6

B 01

Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego

Lokalizacja: ul. Bandurskiego 2

Opis: projekt zakłada przygotowanie strefy do gry w teqball (nawierzchnia, oświetlenie, stół teqball one, tablica z zasadami, piłkochwyty). Infrastruktura umożliwiłaby uprawianie pięciu dyscyplin sportowych w jednym miejscu.

Kamil Dziukiewicz

100 000

4

 

KATEGORIA C

KOD

TYTUŁ PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

KOSZT

LICZBA
GŁOSÓW
WAŻNYCH

C 01

„Moja szatnia” – aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP 10

Lokalizacja: SP nr 10

Opis: zakup certyfikowanych modułów szatniowych – szafek na ubrania ze schowkami dla ok. 240 uczniów.

Maria Kamińska

40 000

736

C 04

Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica

Lokalizacja: SP nr 7, ul. Dolnoleżajska 110

Opis: zakup robotów edukacyjnych LEGO EV3 (20 zestawów), monitora interaktywnego, drukarki 3d, materiałów edukacyjnych.

Zenon Skrzypek

40 000

602

C 03

Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)

Lokalizacja: budynek dawnego PG nr 3, plac ks. P. Skargi 1

Opis: wymiana okien w budynku, od strony placu ks. P. Skargi, I piętro.

Ks. Marian Bocho

40 000

537

 

KATEGORIA D

KOD

TYTUŁ PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

KOSZT

LICZBA
GŁOSÓW
WAŻNYCH

D 04

Aktywny Jarosław – zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

Opis: Zakup urządzeń niezbędnych do organizacji zawodów i treningów sportowych na najwyższym poziomie. W projekcie przewidziano zakup: bramy startowej, podium do dekoracji zwycięzców wydarzeń sportowych, komputera przenośnego z drukarką, kamery cyfrowej ze statywem, urządzeń i sprzętów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (barierki ochronne, pachołki drogowe, maty ochronne, reflektory LED, kamizelki ostrzegawcze), przenośnego agregatu prądotwórczego zapewniającego zasilanie w energię elektryczną, termosów plenerowych wraz z zestawem kubków sportowych wielokrotnego użytku.

Jacek Maślanka, Grzegorz Tarnowski

30 000

422

D 03

Ogólnodostępny plac treningowy. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich

Lokalizacja: Ogród Jordanowski lub inny teren należący do miasta o dużej dostępności dla mieszkańców.

Opis: Ogólnodostępny plac treningowy na powietrzu nie tylko jako miejsce do uprawiania sportu, ale także miejsce spotkań lokalnej społeczności. Składowe projektu: komplet urządzeń, montaż, tablica z regulaminem, nawierzchnia.

Wojciech Hanas

38 745

339

D 02

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

Lokalizacja: np. rynek, przy dworcu PKP, parku miejskim, parking na os. 1000-lecia

Opis: Zadanie obejmuje montaż 4 szt. stacji naprawy rowerów, przy każdej po 2 szt. stojaków rowerowych, przygotowanie miejsca pod stacje. Stacja umożliwia wykonanie podstawowej naprawy roweru przez rowerzystę. W zestawie znajdują się narzędzia oraz pompka rowerowa na wszystkie rodzaje zaworów. Ze stacji mogłyby również korzystać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich czy rodzice przewożący dzieci w wózkach spacerowych.

Andrzej Wikiera

40 000

93

 

KATEGORIA E

KOD

TYTUŁ PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

KOSZT

LICZBA
GŁOSÓW
WAŻNYCH

E 18

„Jestem Mistrzem” – organizacja dwóch imprez sportowych

Lokalizacja: hala sportowa MOSiR, SP nr 11

Opis: organizacja XXIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca” (impreza międzyszkolna) oraz I Integracyjnej Olimpiady Lekkoatletycznej (impreza szkolna).

Magdalena Makowska

10 000

1344

E 22

Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce

Lokalizacja: ul. R. Traugutta 15

Opis: zakup zestawu klocków Lego, materiałów pomocniczych oraz szkolenie.

Wojciech Popczyński

10 000

859

E 02

„Dobra ławka” – ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP 10

Lokalizacja: SP nr 10, działka nr 3102

Opis: wyposażenie korytarzy szkolnych, holu szkoły w linie ergonomicznych i funkcjonalnych zestawów siedziskowych w oparciu o konstrukcję tzw. „dobrego krzesła” (12 zestawów).

Maria Kamińska

10 000

744

E 23

Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet

Opis: organizacja międzynarodowego turnieju piłki ręcznej (wyżywienie, hotel, opieka medyczna, nagrody, wynajem hali sportowej).

Bożena Łanowy

10 000

611

E 15

Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2021”

Lokalizacja: SP nr 7

Opis: organizacja konkursu dla uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII i starszych. Dla społeczności szkolnej organizacja konkursu będzie okazją rozwijania umiejętności efektywnej współpracy w grupie.

Anna Zielińska

10 000

603

E 04

Forum Wychowawcze „Wspólna Troska”

Opis: organizacja spotkania z udziałem prelegentów, występem zespołu i poczęstunkiem. Celem jest stworzenie okazji do pogłębionej refleksji nad tym, co w życiu młodego człowieka ważne i cenne, nabierania umiejętności dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie z trudnościami. Forum adresowane jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych, nauczycieli i społeczności lokalnej.

Ks. Marian Bocho

10 000

532

E 06

ZABIEGAM o czysty Jarosław

Lokalizacja: Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino

Opis: organizacja towarzyskiego biegu i marszu nordic-walking pod hasłem „ZABIEGAM o czysty Jarosław” wraz z minipiknikiem z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zakup ekologicznych medali/nagród dla uczestników, wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzenia; promocja prośrodowiskowych postaw; organizacja happeningu – akcji sprzątania obszarów wybieranych często przez biegaczy, chodziarzy nordic-walking, spacerowiczów w celach rekreacji.

Grzegorz Tarnowski, Marta Jop

10 000

456

E 19

Interaktywna klasa

Lokalizacja: SP nr 6

Opis: zakup 65-calowego monitora interaktywnego wraz z wbudowanym komputerem i oprogramowaniem do sali lekcyjnej. Monitor jest uniwersalnym narzędziem dydaktycznym pełniącym funkcję tablicy, telewizora, odtwarzacza multimedialnego czy komputera.

Magdalena Bochniak

10 000

413

E 03

Cykl wykładów dla rodziców

Lokalizacja: SP Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1

Opis: organizacja trzech 3-godzinnych wykładów dla rodziców prowadzonych przez specjalistów z zakresu wychowania dzieci. W czasie wykładów zapewniona zostanie opieka nad dziećmi. Zajęcia skierowane będą do rodziców, którzy chcą spojrzeć na swoje rodzicielstwo z nowej perspektywy. Pokazane zostaną alternatywne sposoby radzenia sobie w codziennych trudnych sytuacjach.

Jolanta Zakrzewska

10 000

328

E 20

Edukacja montessoriańska – pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami

Lokalizacja: MP nr 8

Opis: zakup montessoriańskiego materiału rozwojowego w celu doposażenia sal przedszkolnych i stworzenia jeszcze lepszych warunków do rozwoju dzieci.

Beata Wójcik

10 000

316

E 25

Gabinet przyjazny dzieciom

Lokalizacja: SP nr 2

Opis: dostosowanie gabinetu psychologicznego do potrzeb uczniów, zakup: biurka, stołu, krzeseł, fotela oraz dodatków do wystroju.

Anna Kołcun

10 000

297

E 26

Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość

Lokalizacja: MP nr 9

Opis: zakup 3 laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, 3 drukarek, rutera do Internetu oraz kabli technicznych.

Teresa Karcińska

10 000

287

E 14

Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2

Lokalizacja: SP nr 2

Opis: prowadzenie zajęć z robotyki oraz zakup elementów dodatkowych do zestawów klocków Lego MindstormsEV3

Sebastian Kogut, Rafał Młynarski

10 000

270

E 13

Oświetlenie świąteczne Miasta Jarosławia (iluminacja świąteczna)

Lokalizacja: ulice miasta lub parki miejskie

Opis: wzbogacenie oświetlenia świątecznego o nowe elementy m.in. efektowne skrzydła, czy napis „Jarosław”. Nowe elementy wystroju służyłyby np. wykonaniu ciekawych zdjęć pamiątkowych.

Aldona Drostek

10 000

261

E 16

Zdrowe płuca przedszkolaka

Lokalizacja: MP nr 11

Opis: zakup do sal MP nr 11 oczyszczaczy powietrza z funkcją jonizatora i nawilżacza powietrza, usuwania drobnoustrojów, alergenów, smogu i związków chemicznych ze skutecznością 99,9%.

Barbara Solecka

9 999, 95

248

E 08

Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 – plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu

Lokalizacja: plac zabaw przy ul. Orkana

Opis: organizacja pikniku integracyjnego dla dzieci i dorosłych w okresie wakacyjnym. Przeprowadzenie szeregu zabaw i konkursów z nagrodami pod kierunkiem animatorów, zapewnienie oprawy muzycznej oraz dodatkowych atrakcji dla dzieci (dmuchańce).

Grażyna Strzelec

9 000

194

E 24

„Wolontariat na trudne czasy – Niezastąpiony”

Lokalizacja: Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Rynek 13a

Opis: projekt zakłada szkolenie wolontariuszy, zakup sprzętu do animacji, wyposażenia (koszulki, plecaki ratownicze oraz akcesoria), poczęstunek, materiały do tworzenia bazy wolontariatu itp.

Teresa Hanna Krasnowska

10 000

192

 

 

Załączniki

  • Pobierz JBO 2021 - WYNIKI GŁOSOWANIA
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...