O bezpieczeństwie na drodze – spotkania z uczniami.

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

O bezpieczeństwie na drodze – spotkania z uczniami.

W szkołach podstawowych na terenie Jarosławia prowadzona jest kampania informacyjna o bezpieczeństwie . Uczniowie z sześciu podstawówek odbywają spotkania z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, podczas których omawiają zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Pogadanki są częścią projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”, realizowanego przez Urząd Miasta.

Tematem spotkań jest przede wszystkim bezpieczeństwo, znajomość zasad poruszania się w ruchu drogowym i znajomość znaków drogowych. Ta wiedza przyda się młodzieży jeśli chcieliby na przykład zdać egzamin na kartę rowerową, ale również w życiu codziennym. Uczniowie nie tylko poznają tajniki wiedzy poprzez teorię, ale również w praktyce. Na spotkaniach wykorzystywane są mobilne miasteczka rowerowe, które szkoły (SP nr 1, 2, 6, 7, 9, 10) otrzymały w ramach ww. projektu. W ramach tego samego zadania w naszym mieście powstaje również 5 wyniesionych przejść dla pieszych i 3 radarowe wyświetlacze prędkości, o czym pisaliśmy wcześniej TUTAJ.

Projekt dofinansowany został z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w wysokości 85% w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.