BO 2021: Nowe kategorie zadań!

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

BO 2021: Nowe kategorie zadań!

Ruszyła VII edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy po raz kolejny mają możliwość decydowania o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy zgłaszając własne pomysły na wydanie miliona złotych. Do 24 maja czekamy na projekty obywatelskie, nie tylko o charakterze inwestycyjnym.

Nowa edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego to również nowe rozwiązania, z którymi trzeba się zapoznać, by prawidłowo złożyć propozycję i wziąć udział w głosowaniu. Najważniejszą zmianą jest podział na kategorie - nie trzy jak do tej pory a pięć oraz określenie liczby projektów, na które będzie można oddać głos.   Regulamin - SPRAWDŹ

Do 24 maja br.  każdy mieszkaniec, który uzyska poparcie pięciu innych osób, może zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2021 rok w pięciu kategoriach:

Kategoria A   - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł; 

Kategoria B   - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł;   

Kategoria C   - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł;

Kategoria D   - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł; 

Kategoria E   - projekty nieinwestycyjne, małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 160 000 zł. 

W kategoriach inwestycyjnych, czyli A, B, C i D, można zgłaszać projekty dotyczące zadań wyłącznie o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym.

W kategorii nieinwestycyjnej, czyli E, można zgłaszać, tak jak dotychczas, propozycje działań głównie tzw. miękkich, takich jak wydarzenia, imprezy, szkolenia, konkursy, drobne prace upiększające czy adoptujące teren do potrzeb mieszkańców itp.

Wybierając projekty w tej edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego będziemy mogli oddać dwa głosy: jeden na projekt inwestycyjny, czyli taki, który należy do kategorii A, B, C albo D, i jeden na projekt nieinwestycyjny, a więc z kategorii E.

 Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu dostępnym pod poniższym linkiem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz można złożyć   osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. nr 2, parter; odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski - FORMULARZ" (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego). Inicjatywę można też zgłosić przez   Internet, przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl 

Po upływie terminu zgłaszania projektów, do 28 maja zostanie opublikowany wykaz wszystkich projektów.

Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich!