Budżet obywatelski - zgłaszamy inicjatywy!

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Budżet obywatelski - zgłaszamy inicjatywy!

Przypominamy, że do 14 czerwca można składać inicjatywy społeczne do budżetu obywatelskiego na 2023 rok, do rozdania jest aż milion złotych! Zachęcamy!

Podobnie jak w roku 2022 r., budżet obywatelski zamyka się w kwocie miliona złotych, a środki podzielone zostały na zadania inwestycyjne duże (do kwoty szacunkowej 100 000 zł), średnie (do kwoty szacunkowej 40 000 zł) oraz na zadania nieinwestycyjne (do kwoty szacunkowej 10 000 zł). 

Do 14 czerwca br. każdy mieszkaniec, który uzyska poparcie pięciu innych osób, może zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2023 rok.

Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu w załączniku pod artykułem.

 Zadania podzielone zostały na pięć kategorii:

  • kategoria A1 - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 000 zł;
  • kategoria A2 - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł;
  • kategoria B1 - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 140 000 zł;
  • kategoria B2 - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 000 zł;
  • kategoria C - projekty nieinwestycyjne małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 160 000 zł.

W kategorii A1, A2, B1 i B2 można zgłaszać projekty dotyczące zadań wyłącznie o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym.

 

Wypełniony formularz można:

  • złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. nr 2, parter;
  • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski - FORMULARZ" (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego),
  • wysłać elektronicznie skan albo zdjęcie wypełnionego formularza i listy z podpisami na adres mailowy jbo@um.jaroslaw.pl

W przypadku przesłania projektu w formie elektronicznej, całkowita wielkość załączników (format PDF, DOC, PNG lub JPG) nie może przekraczać 10 MB.

Po upływie terminu zgłaszania projektów, do 18 czerwca zostanie opublikowany wykaz wszystkich projektów.

Więcej informacji o JBO znajduje się w dedykowanej zakładce Jarosławski Budżet Obywatelski.