IV sesja Rady Miasta Jarosławia - 8 lipca 2024 r.

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

IV sesja Rady Miasta Jarosławia - 8 lipca 2024 r.

W poniedziałek, 8 lipca 2024 roku, o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza odbędzie się IV nadzwyczajna sesja IX kadencji Rady Miasta Jarosławia.

Sala narad - Urzą Miasta Jarosławia Autor: Barbara Brzezińska

TRANSMISJA IV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobrania,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje internetowe.