IV sesja Rady Miasta Jarosławia – nadzwyczajna - 8 lipca 2024

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

IV sesja Rady Miasta Jarosławia – nadzwyczajna - 8 lipca 2024

9 lipca br. odbyła się IV sesja Rady Miasta Jarosławia w formule sesji nadzwyczajnej. W porządku obrad znalazły się 2 projekty uchwał.

radni w czasie sesji

Po rozpatrzeniu wniosków dotyczących porządku obrad, radni pochylili się nad projektami uchwał.

Podjęta została uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobrania, a także w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.