piątek 30.12.2022
Kolędy w wykonaniu przedstawicieli Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Kolędy w wykonaniu przedstawicieli Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Ostatnia, w tym roku kalendarzowym, sesja Rady Miasta Jarosławia (LVIII) odbyła się 29 grudnia.

LVIII sesja Rady Miasta Jarosławia rozpoczęła się miłym akcentem – życzeniami oraz kolędami w wykonaniu przedstawicieli Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Podczas obrad radni podjęli 23 uchwały, w tym w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok czy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok. Wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.1 Innowacje społeczne oraz w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020.

Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części opłaty, w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku, w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do spółki prawa handlowego Oświetlenie Uliczne i drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami oraz powiatem i zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Jarosławsko-Przeworskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego, w sprawie zmiany uchwały nr 203/XVI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  w sprawie wniesienia aportem nieruchomości gruntowych do spółki SIM Podkarpacie Spółka z o.o. z siedzibą w Boguchwale, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Radni zmienili również uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia. Podjęli także uchwałę w sprawie skargi na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. oraz w sprawach wydania opinii o lokalizacjach kasyna gry.

Radni wytypowali również przedstawicieli Rady Miasta Jarosławia w osobach Jolanty Makarowskiej oraz Witolda Duszyńskiego do prac w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2023 roku”.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...