29 sierpnia - sesja Rady Miasta Jarosławia

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

29 sierpnia - sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 29 sierpnia 2022 roku, o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza, odbędzie się LI sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA LI SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 4a, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022.559 z późn. zm.) oraz §53 ust. 2, §54 ust. 5 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

  • XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2022 r.,
  • L nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 lipca 2022 r.

IV Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.

V Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Jarosław,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

7) w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

12) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

13) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025”.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje internetowe.