Dofinansowanie Miejskiego Żłobka Radosny Zakątek ze środków budżetu państwa JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Dofinansowanie Miejskiego Żłobka Radosny Zakątek ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie Miejskiego Żłobka Radosny Zakątek ze środków budżetu państwa

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa

Beneficjent: Gmina Miejska Jarosław

Jednostki Realizujące:

  • Miejski Żłobek Radosny Zakątek, ul. Ignacego Kraszewskiego 1, 37-500 Jarosław,
  • Miejski Żłobek Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego 10, 37-500 Jarosław,
  • Urząd Miasta Jarosławia.

Wartość całkowita zadania: 1 216 193 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 61 200,00 PLN*

Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021*

*zgodnie z Umową dotacji z dnia 10 listopada 2021 r.

Opis projektu:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację zadania zapewnienia bieżącego funkcjonowania 40 miejsc w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek, ul. Ignacego Kraszewskiego 1 w Jarosławiu oraz 20 miejsc w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu tj. miejsc utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „Maluch”, „Maluch Plus” i „Maluch+”.

Ilona Szczepańska