Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek przy ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek przy ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu

Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek przy ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu

 

Projekt pn: „Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek przy ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu” dofinasowany w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

Projekt w ramach Programu Maluch+2020 przyczynił się do  uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z liczbą nowoutworzonych 20 nowoutworzonych miejsc. Inwestycja swoim zakresem w pierwszym etapie obejmowała przebudowę lokali przy ul. Skarbowskiego 10 wraz montażem wyposażenia oraz w etapie kolejnym wykonanie placu zabaw i montażu wyposażenia. 

Wartość inwestycji po zakończeniu realizacji wyniosła 611 721,47 zł w tym z dotacja w wysokości 454 431,79 zł.