Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027 JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027

strategia

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027 została przyjęta uchwałą nr 730/LIII/2022 Rady Miasta Jarosławia w dniu 3 października 2022 r. Strategia jest najważniejszym dokumentem, definiującym obszary i cele prowadzonej lokalnie polityki rozwoju.

W Strategii zdiagnozowane są najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał Miasta Jarosławia. Określa obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Mieście w perspektywie najbliższych lat.  Przygotowana strategia stwarza również możliwość zaangażowania mieszkańców i innych partnerów zainteresowanych rozwojem małych ojczyzn. To dokument, który jest potrzebny do skutecznego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na inwestycje.