Program "Lekcje o finansach" JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Program "Lekcje o finansach"

logotyp

Gmina Miejska Jarosław uzyskała dofinansowanie na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 r., w ramach Programu „Lekcje o finansach” ustanowionego przez Ministra Finansów.

Beneficjent: Gmina Miejska Jarosław

 Jednostki realizujące:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3-go Maja 30, Jarosław (2 wnioski)
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26, Jarosław (2 wnioski)
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Stefana Żeromskiego 4, Jarosław (1 wniosek)
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon, ul. Romualda Traugutta 15, Jarosław (3 wnioski)
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Ignacego Kraszewskiego 39, Jarosław (1 wniosek).

Wartość całkowita zadania:  76 793,30 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 61 432,00 PLN

Termin realizacji zadania - do 22.12.2023

Opis projektu:

Przedmiotem Programu „Lekcje o finansach” jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów.

Elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczek edukacyjnych. Uczniowie jarosławskich szkół zwiedzą m. in.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Urząd Celny w Rzeszowie, Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Urząd Celno-Skarbowy w Rzeszowie, Skarbiec NBP, Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Celem Programu jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami związanymi z finansowaniem oraz podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

W ramach Programu zostało złożonych 10 wniosków, z czego 9 uzyskało pozytywną opinię na dofinansowanie zadania.

W programie udział weźmie 378 uczniów oraz 28 opiekunów.

Izabela Stęchły