Mur oporowy opactwa z dofinansowaniem Ministra Kultury JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Mur oporowy opactwa z dofinansowaniem Ministra Kultury

mur

Zadanie pt. Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego 1728 r.: remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną - etap V otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2022.

Dzięki realizacji projektu zostało uratowane materialne dziedzictwo kulturowe jakim jest XVIII-wieczny mur oporowy poprzez remont przypór i przęseł, wykonanie czapy żelbetowej, prace przy elewacji. Na murze widoczne były liczne spękania i rozwarstwienia, zwisające odłamane kawałki cegły. Obszar, na którym zrealizowane były prace remontowo konserwatorskie znajduje się  obrębie Jarosławskiego Parku Kulturowego i stanowi integralny element założenia klasztornego, będącego jednym z najcenniejszych historycznych kompleksów o wyjątkowych walorach przestrzenno-krajobrazowych. Mur oporowy poza swą zasadniczą funkcją polegającą na powstrzymaniu osuwania się wzniesienia, na którym zlokalizowany jest klasztor pobenedyktyński, stanowi też zabezpieczenie dla budynków mieszkalnych znajdujących się pod nim. Prace przy zabytku miały charakter zachowawczy
i odtworzeniowy, nie spowodowały zmian w wyglądzie.

Całkowita wartość zadania: 575 628,49 zł

Dofinansowanie: 275 482,84 zł

Na zadanie Mur oporowy otrzymywaliśmy w latach ubiegłych następujące dofinansowania:

W 2021 roku:

- 130 000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

100 000 zł dofinansowanie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W 2020 roku:

- 220 000 zł  dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.