Program "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka edycja 2022-2024 JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Program "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka edycja 2022-2024

razem

Projekt dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia

Wartość dofinansowania: 99 976,20 zł

Całkowita wartość zadania: 107 476,20 zł

 

Projekt skupia się na poprawie zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Miasta Jarosławia w celu wzrostu bezpieczeństwa oraz unowocześnieniu wyposażenia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustalając zakres projektu przeanalizowano aktualne potrzeby Gminy Miejskiej Jarosław uwzględniając potrzeby mieszkańców. Oparto się na wynikach badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia oraz ich oceny sposobu funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne przeprowadzonych przez lokalną uczelnię wyższą – Państwowa Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Badania przeprowadzono w latach 2019-2020 we współpracy z Urzędem Miasta.

Mając na uwadze wyniki powyższych badań w projekcie skupiono się przede wszystkim na modernizacji systemu monitoringu miejskiego, jego doposażeniu, zwiększeniu efektywności jego działania  oraz realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych.

Dzięki pozyskanym środkom rozbudowano system monitoringu miejskiego o nowy serwer, nową kamerę mobilną oraz 2 głośniki zewnętrzne montowane przy kamerach.

Zakupiono 8 tablic informacyjnych „Miasto monitorowane” do zamontowania na wjazdach do miasta oraz 2 tablice edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta. Tablice zostały ustawione na placach zabaw przy ul. Legionów i ul. Organa. Duże, kolorowe tablice mają nie tylko będzie przypominać najmłodszym o zasadach, które poznali podczas zajęć edukacyjno-profilaktycznych w przedszkolu czy szkole, ale także mają za zadanie zachęcać rodziców do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa.

W celu wzmocnienia rezultatów działań inwestycyjnych zrealizowano działania edukacyjno-profilaktyczne, między innymi w szkołach i przedszkolach na terenie miasta.