Ekologiczne Miasto Jarosław JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Ekologiczne Miasto Jarosław

eko

Głównym, bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0038/17, RPPK.11.02.00-18-0050/22  

Cel projektu:

Głównym, bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Celami pośrednimi projektu są: obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżenie kosztów ogrzewania dla gospodarstw domowych, obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków oraz redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do ograniczenia lub rozwiązania głównego problemu jakim jest zła jakość powietrza w gminie miejskiej Jarosław, poprzez zmniejszenie emisji GHG oraz pyłów i benzopirenu oraz pozwoli na zwiększenie lokalnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie dochodów rozporządzalnych mieszkańców gminy miejskiej Jarosław i zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego.


Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu będzie oddanie do użytkowania 310 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,57 MWe, wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem do bezpośredniego wykorzystania przez gospodarstwa domowe w gminie miejskiej Jarosław oraz oddanie do użytkowania 117 instalacji wytwarzających energię cieplną z odnawialnych źródeł energii takich jak energia słońca, energia geotermalna i energia biomasy o łącznej mocy 0,95MWt z przeznaczeniem do bezpośredniego wykorzystania przez gospodarstwa domowe w gminie miejskiej Jarosław. Na wspomniane 117 instalacji produkujących energię cieplną z OZE składa się: 50 instalacji kolektorów słonecznych, 5 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby cwu, 57 powietrznych pomp ciepła na potrzeby CO, oraz 5 instalacji wykorzystujących kotły opalane pelletem.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

310 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych,  

50 szt. kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych,

5 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych,

62 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu ogółem:                8 420 202,61 zł
Wydatki kwalifikowane:                  7 610 732,08 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:   6 469 122,26 zł