Konsultacje społeczne ws. projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027 JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Konsultacje społeczne ws. projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027

Zdjęcie informujące o terminie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027 (6 października-12 listopada 2021 r.).

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.Dz.U.z 2021 r. poz. 1057) w związku z uchwałą nr 406/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027, w tym trybu konsultacji, Burmistrz Miasta Jarosławia serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027, którego treść wraz z formularzem, Diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i finansowej Jarosławia, kartami projektów, stanowią załączniki do Zarządzenia nr 339/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027.

Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie ww. projektu.

Konsultacje trwają od 6 października do 12 listopada 2021 roku.

Poniżej dostępne są:

  • treść Zarządzenia nr 339/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027,
  • projekt Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027,
  • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i finansowej Jarosławia,
  • karty projektów,
  • formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Barbara Brzezińska