Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Jarosław JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Jarosław

Wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Skarbowskiego

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”.

Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”, nr POIS.03.01.00-00-0263/22 1 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej
i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 424 000 zł, całkowita wartość projektu wynosi 498 850 zł. W projekcie zaplanowano m.in. 5 wyniesionych przejść dla pieszych, 3 wyświetlacze prędkości i miasteczka rowerowe dla szkół.

5 wyniesionych przejść dla pieszych:

- na ul. Konfederackiej (obok Szpitala),

- ul. Konfederacka (obok siedziby miejskiego żłobka),

- ul. Chrobrego (obok Zakładów Mięsnych Sokołów oraz w odległości ponad 100 metrów od Urzędu Skarbowego i Oddziału Celnego w Jarosławiu),

- ul. Spytka z Jarosławia (obok Szkoły Podstawowej nr 6),

- ul. Legionów (obok Miejskiego Przedszkola nr 3).

W 3 lokalizacjach pojawią się wyświetlacze prędkości:

- ul. 3-go Maja (obok zakładu LEAR Corporation),

- ul. 3-go Maja (przejście dla pieszych pomiędzy dużym osiedlem mieszkaniowym a Kościołem i drogą do SP nr 10),

- ul. Krakowska (przejście dla pieszych pomiędzy cmentarzem komunalnym a przystankiem autobusowym).

Poza tym w projekcie zaplanowano:

- stacjonarne miasteczko rowerowe przy SP nr 7, czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze,

- mobilne miasteczka rowerowe – 5 sztuk - przy szkołach podstawowych nr 1, 2, 6, 9 i 10.

- działania informacyjno – promocyjne, w tym: informacja o projekcie na stronie internetowej, plakaty, tablica informacyjna, kampania informacyjna w szkołach  z terenu Miasta Jarosławia nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.