Skład Rady Miasta JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Skład rady miasta

rada miasta

Rada Miasta Jarosławia IX kadencji (2024-2029)

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
PIOTR KOZAK

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
WIESŁAW STRZĘPEK

JANUSZ SZKODNY

 

Skład Rady Miasta Jarosławia 

Piotr Baran
Dorota Batiuk-Jankiewicz
Patryk Bielecki
Jakub Bukowski
Magdalena Cisek-Skiba
Maciej Dymnicki
Agnieszka Joniec-Jurczak
Sebastian Kogut
Piotr Kozak
Jarosław Litwiak
Bożena Łanowy
Jolanta Makarowska
Korneliusz Polit
Agnieszka Rodzinka-Głąb
Wiesław Strzępek
Katarzyna Szajowska
Janusz Szkodny
Wacław Szkoła
Mariusz Walter
Monika Więckowska
Agnieszka Wywrót

Rada Miasta Jarosławia w 21-osobowym składzie została powołana na 5-letnią kadencję. Pierwsza sesja ze złożeniem ślubowania odbyła się 7 maja 2024 r.  

KONTAKT

Urząd Miasta Jarosławia  
Rynek 1, piętro II, pokój nr 23  
tel. 16 624 87 08
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Adres do korespondencji
Rada Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław