Władze i struktura JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Władze i struktura

Władze i struktura

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Jarosławia

Burmistrz Miasta Jarosławia - mgr inż. Marcin Nazarewicz - kontakt

Zastępca Burmistrza ds. Infrastruktury Społecznej - mgr Patrycja Lachnik -  kontakt

Sekretarz - mgr Marian Kwietniowski - kontakt

Skarbnik - mgr Katarzyna Czuba - kontakt

Sekretariat - mgr Agnieszka Wilczyńska-Gemra - kontakt

W strukturę Urzędu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Burmistrz Miasta - B

 Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN) - kontakt

Biuro Burmistrza Miasta (BBM) - kontakt

Rzecznik Prasowy (RZP)- kontakt

 Biuro Strategii, Pozyskiwania Funduszy i Obsługi Inwestora (BSFiOI) - kontakt 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej (RP) - kontakt

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu (AU) - kontakt

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Właścicelskiego (KW) - kontakt

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) - kontakt

Inspektor Ochrony Danych (IOD)- kontakt

I Zastępca Burmistrza ds. Infrastruktury Technicznej - ZB1

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN) - kontakt

Wydział Infrastruktury Technicznej (WIT) - kontakt

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ZP) - kontakt

II Zastępca Burmistrza ds. Infrastruktury Społecznej - ZB2

Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (SO) - kontakt

Wydział Oświaty i Sportu (WOS) - kontakt

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - kontakt

Straż Miejska (SM) - kontakt

Sekretarz Miasta - SE

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA) - kontakt

Informatyczne Centrum Zarządzenia Miastem (ICZM) - kontakt

Skarbnik - SK

Wydział Finansowo-Księgowy (FK) - kontakt