Straż Miejska JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Straż Miejska

Straż Miejska

Straż Miejska w Jarosławiu
Rynek 1, 37-500 Jarosław

Profil FB

Telefon alarmowy: 986
tel./fax 16 624 87 50
e-mail: sm@jaroslaw.pl

Komendant SM: Witold Ilič
tel. 16 624 87 49
e-mail: witold.ilic@um.jaroslaw.pl

Przyjmowanie stron i załatwianie spraw:
Wszelkie zgłoszenia mieszkańców przyjmowane są codziennie w siedzibie Straży Miejskiej w godz. 7.30-15.30 lub telefonicznie - 16 624 87 50. W sprawach skarg i wniosków Komendant SM przyjmuje codziennie w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

Straż Miejska w Jarosławiu została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia nr 10/91 z dnia 1 lipca 1991 r.

Na początku jarosławska Straż Miejska liczyła 8 funkcjonariuszy. W kolejnych latach, w związku ze zmieniającą się rolą formacji oraz zwiększaniem zadań i ustawowych  wzrastała liczebność jej szeregów.

Według stanu na rok 2007 Straż Miejska liczyła 16 funkcjonariuszy. Potrzebę funkcjonowania tej formacji w Jarosławiu potwierdzają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta w 2003 r. Wówczas 60% respondentów stwierdziło potrzebę funkcjonowania SM, a tylko 13,6% nie dostrzegało konieczności jej istnienia.

Istotne znaczenie w podnoszeniu efektywności pracy SM ma ciągłe doskonalenie zatrudnionych funkcjonariuszy, wprowadzanie stopniowych zmian w systemie pracy oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla tej formacji wśród mieszkańców miasta Jarosławia (Straż Miejska przyjazna ludziom). Temu celowi służyło m.in. zatrudnienie od 2003 r. 2 kobiet w charakterze strażnika miejskiego.


Jarosławska Straż Miejska realizuje zadania w zakresie spraw porządkowych oraz bezpieczeństwa publicznego w mieście realizując swoje zadania w ramach ścisłej współpracy z Powiatową Komendą Policji w Jarosławiu.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej opiera się na przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123,poz.779 z późn. zm.) i aktów wykonawczych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 142, poz 1593 z późn. zm.)